Menu

De Orkestacademie: 

tijdstip: 19-22 maart 2022, Akoesticum Ede 

Ieder orkest speelt in de Orkestacademie een zelfgekozen programma en krijgt feedback van een professionele vakjury dat wordt opgesteld in een (niet openbaar) rapport en wordt besproken met dirigent, bestuur en eventueel orkestleden. 

 

Tijdens de Orkestacademie zien en horen de jeugdorkesten elkaar niet alleen, maar kunnen de leden zich individueel ook aanmelden voor workshops en masterclasses, gegeven door professionele orkestmusici, dirigenten en dwarsdenkers. 

Het leren van nieuwe technieken, het verbeteren van huidige spelniveau, bewuster worden van je instrument en de muziek, maar vooral ook leren van elkaars vorderingen is de kern van deze Orkestacademie. 

De dirigenten krijgen de gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen over knelpunten en kansen in de jeugdorkesten.

Aan het einde van Orkestacademie krijgt een aantal dirigenten de gelegenheid om met een groot jeugdsymfonieorkest een repetitie te leiden onder begeleiding van een gerenommeerde directiedocent. 

Toptalenten ontmoeten 

De orkesten die kiezen voor een presentatie in de Finale, ontmoeten in de Orkestacademie de (jonge) solist waarmee ze zullen gaan spelen in de Finale. Die ontmoeting gaat gepaard met de kennismaking met het werk dat het orkest met hem of haar zal gaan spelen. De keuze van een solist is vrij aan het orkest. De concoursorganisatie kan helpen bij het matchen van solisten en orkesten. 

De Finale: een topprestatie neerzetten

Tijdstip: 11 juni 2022, de Doelen Rotterdam

Enkele maanden na de Orkestacademie vindt de Finale plaats in De Doelen. De orkesten spelen daar een programma tussen de 20 en 30 minuten, waarbij elk orkest in ieder geval met de door haar gekozen solist speelt. Naast het solowerk dient er minstens 1 nieuw werk gespeeld worden ten opzichte van het programma dat is gespeeld tijdens de Orkestacademie.

De vakjury zal eveneens dit optreden beoordelen. De beoordeling wordt bepaald op basis van een zogenaamde ‘matrixbeoordeling’ waarbij de orkesten op basis van diverse criteria beoordeeld maar ook gerangschikt worden. De criteria liggen vast in het Juryreglement, worden vooraf naar de deelnemende orkesten gestuurd en zijn: 

  • Muzikaliteit: dynamiek, frasering, articulatie, ritmiek, expressie en stijlbesef 
  • Techniek en intonatie 
  • Collectief rendement oa. samenspel, klankbalans en interactie
  • Publieksbenadering, communicatie en presentatie
  • Uitvoering solowerk 

Er is 1 Concoursprijs voor het meest opvallende en veelbelovende orkest. Die prijs is voor dát orkest dat zich ten opzichte van het optreden tijdens de Orkestacademie opvallend heeft ontwikkeld en daarmee de doelstelling van het concours ten volle heeft uitgestraald.

De jury reikt verder onder andere per afdeling prijzen uit voor het meest passende programma, de beste uitvoering van het gekozen solowerk, de meest aansprekende presentatie en publieksbenadering etc. Er worden géén 1e, 2e of 3e prijzen uitgereikt. 

Elke finalist ontvangt wederom een juryrapport. Daarin staat de beoordeling per onderdeel genoemd en in punten uitgedrukt. De puntentelling is niet openbaar en met name bedoeld om de juryoordelen te objectiveren.

Inschrijven

Alle orkesten met een organisatieadres in Nederland worden aangeschreven
en kunnen deelnemen door de organisatie. Orkesten kunnen meedoen als ze minimaal 25 leden hebben met de bezetting van een symfonieorkest (strijkers, blazers en eventueel slagwerk).